KRITERIA GURU PENDIDIKAN KHAS


Kriteria Guru Pendidikan Khas

Terdapat beberapa kriteria yang perlu ada pada seseorang guru untuk menjadi Guru Pendidikan Khas. Antaranya ialah;

 1. Sabar
 2. Humor dan Periang
 3. Berminat dan Tidak Putus Asa
 4. Beriman
 5. Empati, Prihatin dan Pemurah
 6. Kasih Sayang
 7. Puji
 8. Berpengetahuan
 9. Bersikap Profesional
 10. Berfikiran Positif
 11. Mesra
 12. Menghormati
 13. Mengenali Murid dan Rela Berkorban
 14. Rajin dan Cekap
 15. Kreatif dan Berbakat
 16. Aktif dan Sihat
 17. Bertanggungjawab
 18. Jujur dan Adil
 19. Tegas
 20. Tingkah Laku Lembut
 21. Amanah
 22. Berdisiplin
 23. Ikhlas
 24. Peka
 25. Cakna
 26. Bersopan Santun
 27. Berfikiran Terbuka
 28. Berkeyakinan Tinggi
 29. Berdaya Saing
 30. Berani Mencuba
 31. Berpersonaliti Menarik
 32. Berjiwa Kental
 33. Sedia Menghadapi Cabaran
 34. Sedia Menghadapi Teguran
 35. Bijak Mengurus Masa
 36. Bijak Mengurus Kerja
 37. Berusaha Mempertingkatkan Diri
 38. Bangga Menjadi Guru Pendidikan Khas