VISI & MISI


VISI
Jabatan Pendidikan Khas

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI
KEPADA MURID DENGAN KEPERLUAN KHAS
KE ARAH KECEMERLANGAN HIDUP
SEJAJAR DENGAN HASRAT
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA


MISI
Jabatan  Pendidikan Khas

MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
KEPADA MURID DENGAN KEPERLUAN KHAS
UNTUK MENJADIKAN MEREKA
INSAN YANG DAPAT BERDIKARI, BERJAYA DALAM HIDUP DAN
MEMBERIKAN SUMBANGAN BAKTI
KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA


MOTTO
Jabatan Pendidikan Khas

KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA
KEGEMILANGAN BERSAMA